Ulyanov Architects

Your web browser does not support JavaScript, or you have temporarily disabled it.
ulyanovarchitects.com requires JavaScript.

Богатият зелен терен е допълнен от озеленяване по фасадите, което се вписва в средата като висящи градини
Богатият зелен терен е допълнен от озеленяване по фасадите, което се вписва в средата като висящи градини
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ПАНОРАМА
Проект на две самостоятелни къщи LINK Houses, обединени от общо пространство
LINK HOUSES
Проект на реализирана съвременна многофамилна жилищна сграда
ЖИЛИЩНА СГРАДА БЪЛГАРАНОВ
Проект на самостоятелни двуетажни къщи близнак Бенковски
КЪЩИ БЛИЗНАК БЕНКОВСКИ
Проект за конкурс за панелна жилищна сграда с обществени и зелени зони
САНИРАНЕ НА ПАНЕЛНА СГРАДА
Проект на жилищен комплекс от две пасивни и една нискоенергийна къщи
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ГОРНА БАНЯ